Svet krajevne skupnosti

Predsednik KS

Roman Ponebšek

Podpredsednik KS Blaž Bizjak
 
Člani sveta KS

Daniel Lenart

Marija Murn

Miklavž Šef

Mojca Bratun

Sašo Jovanovič

Tajnik sveta KS Olga Štrus
 
Računovodja sveta KS Občina Litija
 

Dokumenti

 

Zapisnik 1_seja sveta KS Kresnice 8.1.2019