O kraju

KRESNICE

Nadmorska višina Kresnic: 295 m
Število prebivalcev: 670

Kraj se omenja že okoli leta 1261 z imenom villa GRAFNITZ.

Kresnice so razpotegnjeno gručasto središčno naselje v srednji Sloveniji, od Ljubljane oddaljeno 25 km proti vzhodu. Ležijo ob desnem bregu reke Save proti Posavskem hribovju v Občini Litija, ob železniški progi Dobova - Ljubljana.

Deli se na »Zgornje« in »Spodnje Kresnice«. Naselje je močno urbanizirano. Neposredno nad krajem se dviga Kresniški Vrh (624 mnm), za katerim je naselje Golišče.

V kraju je industrijski obrat Industrija apna Kresnice (IAK), kjer proizvajajo apno že od leta 1929. Surovino dovažajo po žičnici napeljani od kamnoloma izpod hriba Slivne (880 mnm) onstran Save. V Kresnicah so še otroški vrtec, podružnična osnovna šola (ustanovljena leta 1884) in aktivni nogometni klub NK Kresnice. V naselju ob pokopališču stoji župnijska cerkev svetega Benedikta (stara preko 200 let). Kraj se prvič omenja okoli leta 1261.

KRESNICE NEKOČ

Kresnice so bile nekoč znane po sadjarstvu, predvsem češnjah. Naselje je doživelo največji razvoj po zgraditvi južne železnice leta 1849, ko je bila postavljena železniška postaja. Iz ustnih virov je znano, da bi morala biti postaja v Kresniških Poljanah, kar je preprečil lastnik zemljišč in deželni poslanec Povše, ki je imel velik vpliv v takratnem političnem življenju. Leta 1929 je bila v Kresnicah postavljena tovarna za proizvodnjo apna, ki še danes obratuje in je dala kraju svoj pečat. Največje odseljevanje iz teh krajev je bilo v letih pred prvo svetovno vojno, ko so ljudje iskali zaposlitev izven kraja, tudi v tujini.  Iz statističnih podatkov je razvidno, da se je prebivalstvo Kresnic v obdobju dobrih 100 let povečalo  za več kot  4-krat:  leta 1900 je štelo 183 prebivalcev, leta 2013 pa 741, medtem ko je število prebivalcev na Kresniškem vrhu le nekoliko porastlo: iz 200 (leta 1900) na 220 (leta 2013).

(Vir: Wikipedija, prosta enciklopedija; Kresniški most: 30 let;  Kresnice: Nogometni klub, 2004; www.stat.si)